A SPORTISIMO társaság általános üzleti feltételei

és

Reklamációs Szabályzata

 

A SPORTISIMO s.r.o. társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, KSH-szám: 261946P7, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékébe, C szakasz, 78675 betétszám alatt (a továbbiakban „Eladó“) ezennel közzéteszi általános üzleti feltételeit (a továbbiakban: "ÁÜF"), amelyek az Eladó www.sportisimo.hu honlap (a továbbiakban „Weboldal“) alatt futó webáruházában kínált áruk vásárlására vonatkoznak.

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

I.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megrendelésével a vásárló elfogadja a felek Eladó általi áruértékesítésből következő kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozó jelen ÁÜF-t. A vásárló és az Eladó kölcsönös viszonyát a jelen, mindkét fél számára kötelező érvényű ÁÜF-ek szabályozzák, kivéve azon eseteket, amikor a megkötésre került szerződés kifejezetten másként rendelkezik. Az ÁÜF megszabják az Eladó és ügyfelei (vásárlói) jogait és kötelességeit, és jelenlegi formájukban az (áru) adásvételi szerződés tartalmát, illetve annak szerves részét képezik. A jelen ÁÜF által kifejezetten nem szabályozott jogokat és kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák.

 

II.    TÁJÉKOZATÁSNYÚJTÁSI KÖTELESSÉG

Az Eladó ezúton tájékoztatja a vásárlókat, a vásárlók pedig megrendeléseik leadásával igazolják, hogy az Eladó tájékoztatást nyújtott a számukra a következőkről:

 

(i)     az Eladó személyazonosító adatairól: név: SPORTISIMO s.r.o., székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5, KSH-szám: 26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon, a telefonszámok és az elektronikus postacím, valamint a további kapcsolattartási adatok az Oldalakon a - Kapcsolatok - menüpont alatt találhatók,

 

(ii) az árukról és szolgáltatásokról (a továbbiakban "Áru"), valamint azok fő jellemzőiről, amelyek minden Áru esetében önállóan, esetleg - (a gyártó/forgalmazó) másik internetes oldalára mutató - hivatkozás útján kerülnek az Oldalon ismertetésre,

 

(iii) az Áru végső fogyasztói áráról, beleértve az összes adót, illetéket és egyéb hasonló pénzbeli juttatást: az árat mindig az egyes Árura vonatkozóan adják meg, az végleges, és az Eladó nem jogosult azt egyoldalúan semmilyen módon emelni; ha az Áru jellege nem teszi lehetővé az ár ésszerű előzetes meghatározását, az ár kiszámításának konkrét módjárt mindig az Árura vonatkozóan adják meg,

 

(iv) a fizetési módokról, beleértve az esetleges előlegfizetési kötelességeket is, amelyek minden esetben feltüntetik a vásárló egyes Árukkal kapcsolatos választási lehetőségeit. A felkínált fizetési módok közüli választás joga a vásárlót illeti meg, azonban a választást követően a kiválasztott mód az Eladó hozzájárulása nélkül már nem módosítható,

 

(v) az Áru szállításának vagy átadásának módjáról, amely minden konkrét Áru esetében a vásárló választási joga. A vásárló a felkínált lehetőségek közül választ, azonban a választást követően a kiválasztott mód az Eladó hozzájárulása nélkül már nem módosítható,

 

(vi) az Áru kézbesítésének vagy átadásának időpontjáról: a webáruházban kínált Árunál fel van tüntetve, hogy az Áru elérhető-e (sajnos előfordulhat, hogy egyes Áruk átmenetileg nem elérhetők, és ezért nem megrendelhetők/megvásárolhatók, amiért elnézést kérünk, és igyekszünk biztosítani elérhetőségüket); az Áru az Eladó üzleteiben vagy raktárában elérhető; az adott Áru esetében a Weboldal mindig jelzi azt az időtartamot (időintervallumot), amikor az Áru az adott üzletben átvehető lesz, vagy a vásárló által választott szállítási móddal kézbesítésre kerül,

 

(vii)  az Áru szállítással kapcsolatos költségeiről, amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek az egyes szállítási módok mellett. Az Áru szállítási módjának kiválasztásával a vásárló egyúttal egyetért a kapcsolódó költségekkel is - azaz az Áru leszállításával kapcsolatosan fizetendő árral,

 

(viii) a hibás teljesítésből eredő jogok fennállásáról, adott esetben a minőségi garanciáról, az értékesítés utáni szolgáltatásról és azok feltételeiről is: a vásárlónak hibás teljesítés esetén jogai vannak, az Eladó szolgáltatást nyújt a jelen ÁÜF-ben, különösen a X. pontban meghatározott további feltételek szerint,

 

(ix) arról, hogy az Eladó digitális és védett formában megőrzi a vásárlóval kötendő Áruszállítási Szerződés megkötéséhez vezető megrendelések tartalmát, mégpedig a vásárló által közölt személyes és egyéb adatokkal együtt, és azok védelme érdekében a jelenleg általánosan elterjedt műszaki és biztonsági rendszereknek megfelelő aktuális műszaki intézkedéseket alkalmaz; a vásárló továbbá jogosult bármikor tájékoztatást kérni az aktuálisan alkalmazott műszaki eszközökről, az Eladó pedig a vásárló kérése alapján olyan megfelelő terjedelmű tájékoztatás nyújt a számára, amely nem veszélyezteti az Eladó üzleti titkait és egyes információk bizalmas jellegét, 

 

(x) arról, hogy a megrendelések és az Eladó által tárolt esetleges további adatok digitális tartalma kompatibilis (és felhasználható) a standard esetben aktuálisan elterjedt (i) hardverekkel, azaz PC – personal computer és Mac – Apple platformon működő személyi számítógépekkel, valamint (ii) szoftverekkel - általánosan elterjedt irodai rendszerekkel, azaz elsősorban az aktuálisan használt Microsoft Office irodai csomaggal (különösen a word, excel stb. formátumok), Acrobat readerrel (különösen a PDF formátum), standard web/internet formátumokkal (html formátum). Az Eladó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a fenti formátumokat és neveket a közérthető közlés érdekében azok leggyakrabban használt formájában tünteti fel.

 

(xi)  távközlési eszközökkel kapcsolatos költségekről, amikor is a Weboldal felhasználásához/használatához semmilyen további költségek, díjak stb. nem kapcsolódnak, kivéve az internetes kapcsolat létrehozásával kapcsolatos, elengedhetetlenül szükséges költségeket, amelyeket a vásárló az általa használt internetszolgáltatás függvényében fizet,

 

(xii) az elállás lehetőségeiről, amikor is a vásárlónak indok feltüntetése nélkül joga van elállni az Árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, éspedig az Áru (utolsó része) átvételének napjától számított 30 napos határidőn belül, amint az alább, az ÁÜF IX. cikkében olvasható,

 

(xiii) arról, hogy a vásárlónak jogában áll az Eladónak bármilyen formában és tárgyban panaszt benyújtani, amellyel az Eladó köteles foglalkozni és mindent megtenni annak megoldása érdekében, az Eladó a panasz kezeléséhez automatikus kommunikációs rendszert is használhat;

a vásárló a panaszt az állami ellenőrző vagy felügyeleti hatósághoz is intézheti, amely a (a) Cseh Kereskedelmi Felügyelet (www. coi.cz) - a fogyasztóvédelemért, b) Kereskedelmi Engedélyezési Hatóság (www.statnisprava.cz) - a kereskedelmi és szolgáltatási kötelezettségek betartásának felügyelete, c) Személyes Adatvédelmi Hivatal (www.uoou.cz) - a személyes adatok védelme; amennyiben a felek nem tudnak megegyezni vitájuk békés úton történő rendezéséről, bármelyikük az illetékes bírósághoz fordulhat,

 

(xiv) arról, hogy a megrendelést, illetve az abból eredő adásvételi szerződést az Eladó archiválja, és kérésre hozzáférést biztosít a vásárló számára, valamint hogy legkésőbb az Áru kézbesítésének idejéig a vásárló megrendelés szerinti e-mail címére elküldi/exportálja az Árura leadott megrendelésnek megfelelő, megkötött adásvételi szerződés visszaigazolását; az adásvételi szerződés ilyen visszaigazolása megfelel annak a mintának, ami [ITT található - link az adásvételi szerződés visszaigazolásának mintájához],

 

(xv) arról, hogy a megrendelés és a szerződés megkötéséhez vezető további lépések, valamint maga a Weboldal magyar nyelvű,

 

(xvi) arról, hogy a szerződés megkötése a szükséges adatok kitöltésével – az Árunak a Weboldalon keresztül történő megrendelésével – kerül sor, azaz a szükséges adatoknak a megrendelési/webáruházi űrlapon belüli kitöltésével és az Árunak a Weboldalon történő megerősítésével/megrendelésével a [Vásárlás megerősítése]/[Vásárlás megerősítése és fizetés] gombra kattintva,

 

(xvii) amennyiben a megrendelés megerősítése/továbbítása előtt kiderül, hogy az adatok bevitele során hiba merült fel, a vásárló azt a szóban forgó adatok bevitelével azonos módon kijavíthatja,

 

(xviii) arról, hogy az Eladó az Oldalon számára kötelező érvényű, vagy önként betartott magatartási kódexeket tesz közzé; amennyiben az Oldalak nem tartalmaznak magatartási kódexek, az Eladó számára semmilyen magatartási kódex nem kötelező érvényű,

 

(xix) arról, hogy a vásárló az Oldalakról az Áru szöveges formájú megrendelése/adásvételi szerződése mellett a jelen ÁÜF letöltésére is jogosult.

 

(xx) Abban az esetben, ha a jelen ÁÜF rendelkezései bármilyen okból (hibából stb.) kifolyólag eltérnek a vásárló- és fogyasztóvédelmi kérdéseket szabályozó jogszabályi rendelkezésektől, azok nem vehetők figyelembe. Mindez abban az esetben is érvényes, ha a vásárló lemond a törvény által biztosított különleges jogairól.

 

(xxi) arról, hogy az Eladó biztosítja, hogy az értékelések a vásárlóitól származnak, így a termékekre vonatkozó értékeléseket csak olyan vásárlóktól teszik közzé, akik ténylegesen megvásárolták az adott Árut (megkapták vagy átvették a megrendelést); csak olyan értékelések jelennek meg, melyek a vásárlók kézbesített/átvett megrendelésében megadott kapcsolattartási e-mail címéről vagy a www.sportisimo.hu oldalon bejelentkezett felhasználónevéről származnak; a fent említett adatok ellenőrzését egy automatizált rendszer végzi,

 

(xxii) az Eladó ajánlásokat/ajánlott Árukat jeleníthet meg a Weboldalon egy olyan algoritmus alapján, amely figyelembe veszi a szezont, az Áru értékesítésre kerülésének időpontját, az Áru aktuális elérhetőségét, a megrendelések számát, az értékelést, a Weboldalon való megnyitások számát, az Árunak az Eladó katalógusán belüli termékalkategóriákhoz való hozzárendelését, az árréseket és a partnerek marketingakcióit; az egyes paraméterek relatív fontossága azonos, de kategóriánként +/- 20%-os eltéréssel bírhat; az Eladó jogosult a fenti kategóriák módosítására anélkül, hogy azokat itt közzétenné; a vásárló kérésére az Eladónak meg kell osztania az alkalmazott konkrét paramétereket és azok fontosságát.

 

III.    A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MEGKÖTÉSE

3.1  Az Weboldalon található webáruház révén a vásárlónak lehetősége nyílik az Eladó által kínált Áru megvásárlására, azaz az Árura vonatkozó adásvételi szerződést kötni az Eladóval (a továbbiakban „Szerződés”)

 

3.2  Az Áru Weboldalon keresztül végzett értékesítését az Eladó saját kiskereskedelmi tevékenysége keretén belül kínálja, és nem célja a vásárló által folytatott vállalkozói tevékenység keretén belüli továbbértékesítés. Abban az esetben, ha a vásárló a saját vállalkozói - gazdasági tevékenysége keretén belül kíván árut vásárolni, köteles e tényt a megrendelés lebonyolítása során feltüntetni, és teljesíteni az Eladó által a Szerződés segítségével végzett megkötése érdekében megszabott kötelességeket.

 

3.3   A vásárló és az Eladó közötti Szerződés megkötésére az Áru meghatározásával kapcsolatos és elengedhetetlenül szükséges adatok (az Áru meghatározása, mérete, színe stb.), az Áruval kapcsolatos fizetési és szállítási mód meghatározása, a vásárló adatai és esetleg a megrendelés lebonyolításához/Szerződés megkötéséhez szükséges aktuális űrlap szerinti további kötelező adatok kitöltésével kerül sor. A vásárló köteles és egyben jogosult a kitöltött adatokat az Árura vonatkozó megrendelés végső elküldése/megerősítése előtt leellenőrizni, valamint a szóban forgó adatokat kijavítani/módosítani, éspedig a bevitelükkel azonos módon. A megrendelés megerősítése/elküldése után, ami akkor történik meg, amikor a vásárló rákattint a [Vásárlás megerősítése]/[Vásárlás megerősítése és fizetés] gombra, az adatok módosítására már nem nyílik lehetőség, a megrendelés végleges és a Szerződés az alábbiakban szereplő kivételektől eltekintve megkötésre került.

 

3.4   Az Eladó (az Áru mennyisége, ára, szállítási díja, szállítási távolság stb.) miatt nem standardnak minősülő üzlet függvényében jogosult a vásárlótól a megrendelés engedélyezését/megerősítését még más megfelelő módon is (kivéve az Oldalakon történő megerősítését), például telefonon, vagy írásban kérni. Ha a vásárló elutasítja a megrendelése kért módon történő megerősítését, az adásvételi szerződés nem tekinthető megkötöttnek.

 

3.5   Abban az esetben, ha a vásárló nem fizeti meg a vételárat a teljesített megrendelésnek / megkötött Szerződésnek megfelelően, az Árut az Eladó nem kézbesíti, és a Szerződés / megrendelés törlésre kerül.

 

3.6  Indokolt esetekben az Eladó lehetővé teszi a Szerződés más távközlési eszközökkel, tehát az Oldalak mellőzésével végzett megkötését is, azaz elsősorban az Eladóval folytatott e-mail kommunikáció keretén belül vagy telefonon stb. Ilyen esetben a szerződéskötés időpontjának az a pillanat tekintendő, amikor:

 

(i)    a vásárló az Eladótól távközlés (elsősorban e-mail) útján kézhez kapja a Szerződés valamennyi jelentős kellékét, azaz az Áru nevét, árát, szállítási módját, szállítási díját, fizetési módját stb., valamint

 

(ii)    a vásárló a Szerződés fentiek szerinti összefoglalásának kézhez vételét követő 12 órán belül nem utasítja el azt  az eshop@sportisimo.hu címre megküldött e-mailben (esetleg a kapcsolattartási adatok által lehetővé tett más módon), feltüntetve az esetleges megrendelési számot vagy az Eladó által a megrendelés beazonosítására szolgáló más adatot.

 

3.7   Az Eladó nem felel azért, ha a vásárló nem kapta meg a fentiekkel kapcsolatos elektronikus kommunikációt, esetleg a megrendelt Árut, amennyiben az a vásárló által megadott címre került kikézbesítésre, ám a szóban forgó címek vonatkozásában kizárólag a kikézbesített terméket átvető, esetleg azt elutasító harmadik személy rendelkezik megfelelő jogokkal. Az Eladó nem képes és nem jogosult sem kideríteni, sem leellenőrizni a vásárló által az Áru megrendelésekor átadott adatok helyességét. A kitöltött adatok helyességéért és szabályszerűségéért a vásárló felel, illetve őt terheli az áruvásárláskor megadott információkkal kapcsolatos felelősség.

 

3.8   Az Eladónak jogában áll a megrendelési űrlapok automatikus (azaz nem emberek általi) kitöltésével szemben védelmet nyújtó műszaki/digitális eszközök használatára.

 

3.9   Az Eladó és a vásárló közötti Szerződés megkötésére az Oldalakon található megrendelési űrlap tartalmazta valamennyi kötelező adat szabályos/helyes kitöltése, valamint a megrendelés vásárló általi végső megerősítése/továbbítása alapján kerül sor (a nem kötelező adatok kitöltése tárgyában a vásárló szabadon dönt), valamint a megrendelés vásárló általi végső megerősítése/elküldése alapján kerül sor a [Vásárlás megerősítése]/[Vásárlás megerősítése és fizetés] gombra kattintva. Az Eladó távközlési eszközök (különösen a vásárló által megadott címre küldött e-mail üzenetben) segítségével igazolja vissza a vásárló számára a megrendelés átvételét.

 

3.10  A Szerződés szerinti adásvétel tárgyát kizárólag a megrendelésben/Szerződésben feltüntetett árucikkek képezik, kivéve ha a vásárló és az Eladó más értelmű megállapodást kötött.

 

3.11 Ha a megvásárolni/eladni kívánt Áruhoz digitális tartalom kapcsolódik, ezt kifejezetten fel kell tüntetni az Árura vonatkozó ajánlatban, a digitális tartalom általában nem része az Áru szállításának. Abban az esetben, ha az Áru digitális tartalommal együtt kerül kézbesítésre, az Eladó nem biztosítja az ilyen tartalmak frissítését.

 

 3.12  A vásárló tudomásul veszi, hogy az Oldalakon keresztüli vásárlás lebonyolítására, valamint az Oldalakon szereplő adatok frissítésére való tekintettel előfordulhat, hogy a vásárló által megrendelt Áru már nem található készleten (annak ellenére, hogy az Oldalakon továbbra is elérhetőként szerepel). Ilyen esetben az Eladó a hiány beazonosítását követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót. Ha a feleknek 2 napon belül nem sikerül megállapodniuk (a megrendelés határidejének meghosszabbításáról vagy a megrendelés módosításáról), a Szerződés megszűnik, és a felek egyike sem jogosult a másik féltől bármilyen kártérítés, stb. követelni.

 

3.13  Az Eladó a megkötésre kerülő Szerződésben vállalja, hogy a vásárlónak átadja:

  •     hibátlan Áru a Weboldalon az Áru leírásában vagy az Áru megrendelésében megadott
  •     specifikációknak, illetve az Áru típusára jellemző szokásos tulajdonságoknak megfelelően

    • az Áru megfelel a Cseh Köztársaság területén alkalmazandó valamennyi szabványnak, szabálynak és előírásnak,
    • rendelkezik magyar nyelvű használati útmutatókkal és szervizlistával, amennyiben az az adott Áru esetében megszokott,
    • az adóügyi dokumentum (számla) fizikailag, nyomtatott formában mellékelésre kerül az árut tartalmazó csomagban, és/vagy elektronikus formában elküldik arra az e-mail címre, amelyről a megrendelés érkezett.

 

3.14   A vásárló kérésére az Eladó köteles az Áru megvásárlásának tényét igazoló igazolást kiállítani, feltüntetve azon az eladás időpontját, az Áru leírását, árát, a szállítási helyet, a szállítás időpontját, valamint az Eladó azonosító adatait. E kötelezettségét az Eladó az Áru megrendelőlapja másolatának megküldésével is teljesíti. Ezzel egyidejűleg az Eladó legkésőbb az Áru kézbesítésének időpontjáig a vásárló megrendelés szerinti e-mail címére elküldi az Árura leadott megrendelésnek megfelelő, megkötött adásvételi szerződés visszaigazolását; az adásvételi szerződés ilyen visszaigazolása megfelel annak a mintának, ami [ITT található - link az adásvételi szerződés visszaigazolásának mintájához],

 

3.15  A vásárlónak joga van elállni a már megkötésre került Szerződéstől (törölheti a megrendelést) abban az esetben, ha legkésőbb a szerződés megkötése (a megrendelés megerősítése) után 2 órával értesíti e tényről az Eladót az alábbi módozatok egyikének igénybe vételével:

  • telefonon a +36 155 07359 számon - adott esetben kizárólag munkaidőben 8:00-17:30 óra között
  • e-mailben az eshop@sportisimo.hu címen

 

Kapcsolati űrlap

+
* Kötelező adatok

Az űrlap elküldésével elfogadja a személyes adatok feldolgozását.

 

Termékfoglalási lehetőség magyarországi üzletben – FIGYELMEZTETÉS

 

3.16   Az Eladó a Sportisimo retail Kft. testvérvállalata (A társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. VI. em.), (a továbbiakban „Sportisimo Kft.“). A Sportisimo Kft. üzemelteti Magyarországon azokat az üzleti egységeket/üzleteket, amikben sportcikkeit értékesíti.

 

3.17   Az Eladó és a Sportisimo Kft. megállapodása alapján a Vásárlónak lehetősége van az Oldalakon keresztül a Sportisimo Kft. által árusított termék foglalására a kiválasztott üzletben való jövőbeni vásárlás céljából.

 

3.18   A Vásárló tudomásul veszi, hogy az üzletben való termékfoglalás esetén nem a Weboldalon keresztüli Eladótól való árueladásról/vásárlásról van szó, hanem a foglalás alapján a Vásárlónak lehetősége van az általa kiválasztott terméket a Sportisimo Kft. kiválasztott üzletében lefoglalni és ezt követően a Sportisimo Kft.-től közvetlenül az üzletben megvásárolni. Az Eladó közvetítőként sem jár el az áru eladásában.

 

3.19   Minden, a Sportisimo Kft. üzletében való termékfoglalást követő vásárlásból eredő jogviszony az üzletben való áruvásárlásra vonatkozó Vásárló és Sportisimo Kft. közötti jogviszony. A Vásárló ezzel kizárólag a Sportisimo Kft.-nél érvényesítheti (érvényesítenie kell) a foglalt termék vásárlásával összefüggő minden jogát (például hibából eredő követelés), így nem rendelkezik az Oldalakon történő vásárlásból eredő jogokkal (pl. szerződéstől való elállás/áru visszaadása indok feltüntetése nélkül, amennyiben ez a jog nem egy kifejezetten a Sportisimo Kft. által nyújtott szolgáltatás az üzletben való vásárlásra vonatkozóan).

 

IV.    TELJESÍTÉS/SZÁLLÍTÁS HELYE:

4.1. A teljesítés - áruszállítás helye a vásárló által a megrendelésben/Szerződésben meghatározott helyszín. Az Eladó minden magyarországi szállítási címre szállít, ám saját belátása szerint az Oldalak keretén belül az Áruszállítást bizonyos helyszíneken korlátozhatja.

 

4.2. Az Áru az Eladó csehországi raktárából, esetleg üzleteiből kerül leszállításra. A raktár címe: SPORTISIMO s.r.o., Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, Cseh Köztársaság.

 

4.3 Webáruház keretén belüli kapcsolattartási cím: SPORTISIMO s.r.o., Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, Cseh Köztársaság (tel.+36 155 07359 mail: eshop@sportisimo.hu )

 

4.4 Az Áru tulajdonjoga a vásárló által megszabott címre történő leszállításával száll a vásárlóra (tekintet nélkül arra a tényre, hogy ki vette át az Árut).

 

4.5. Abban az esetben, ha a vásárló az Árut harmadik személy részére rendeli (harmadik fél javára történő rendelés), a harmadik fél az Áru átvételével szerzi meg az Áruval kapcsolatos jogokat (és válik annak vásárlójává minden ehhez kapcsolódó joggal és kötelezettséggel). Abban az esetben, ha a harmadik fél megtagadja az áru átvételét, az Áruval kapcsolatos jogok birtokosává a vásárló válik, és a Szerződés továbbra is a vásárló és az Eladó közötti viszonyt szabályozza. Amennyiben a vásárló az árut harmadik személy részére értékesíti, e harmadik személyt semmilyen jogok nem illetik meg az Eladóval szemben.

 

4.6   A vásárló köteles az Árut annak átvételekor szabályszerűen és alaposan leellenőrizni és megtekinteni. Abban az esetben, ha az Árut hibásnak találja, vagy a megrendelésének ellentmondó más tényt tapasztal, köteles erről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az Eladót a szavatosság (jótállás) érvényesítésére vonatkozó módon.

 

V.    ÁR

5.1  A Weboldalon feltüntetett Áru vételára az Áru megrendelésének/a Szerződés megkötésének pillanatában érvényes, amely megerősítéssel/ a [Vásárlás megerősítése]/[Vásárlás megerősítése és fizetés] gomb kattintásával megy végbe. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árakat a Szerződés megkötése előtt megváltoztassa, azaz az Áru keresése során is a Weboldalon, de még akkor is, ha az Áru már a kosárba került, stb. Az Áru végleges ára mindig egyértelműen feltüntetésre kerül a megerősítés/ a [Vásárlás megerősítése]/[Vásárlás megerősítése és fizetés] gombra való kattintás előtt.

 

5.2 Az Áru árában szereplő nyomdahiba esetén az Áru hibátlan áron kerül értékesítésre, amennyiben a hiba nyilvánvaló volt, nem nyilvánvaló ám bizonyíthatóan nyomdahiba esetén a Szerződés megkötésére nem kerül sor.

 

 

5.3  A vételár a fizetési mód megválasztására tekintettel csak az Áru teljes vételárának az Eladó számláján történő jóváírásával, vagy az Eladó pénztárában történő készpénzes fizetéssel, illetve utánvétes fizetés esetén a futárszolgálatnál történő készpénzes fizetéssel tekinthető kifizetettnek.

 

5.4  A Weboldalon, a megrendelés és a megkötésre került Szerződés keretén belüli feltüntetett vételár (szállítási díj (i) és fizetési mód (ii) külön megadva) az Áru végső vételára, beleértve minden adót, díjat stb., kivéve ha a Weboldalon, a megrendelésben/megkötésre került Szerződésben nem szerepel másként (egyedi csomagolás díja, stb.).

 

5.5   Az Eladó nem köteles, ám jogában áll, a vásárló számára számlát vagy az árra (és annak kifizetésére) vonatkozó más dokumentumot átadni. Az ár mértékéről és annak kifizetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségről szóló igazolásnak a megrendelés/Szerződés minősül.

 

5.6   A teljesítés napjának az Áru leszállításának napja tekintendő, kivéve ha a vonatkozó jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.

 

5.7   A vásárló köteles a vételárat - beleértve az általa választott áruszállítási mód, illetve fizetési mód árát is - az általa kiválasztott módon rendezni.

 

VI.    SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

6.1  Az Eladó köteles az Árut a Weboldalon a megrendelt Árura vonatkozó határidőn belül átadni.

 

6.2  Az Áru szállítása a vásárló által kiválasztott módon történik, úgy, hogy az Áru átadásra kerül a kiválasztott (szállítási módnak megfelelő) futárszolgálatnak, majd az a Weboldalon feltüntetett határidőn belül kézbesíti a csomagot. Az Áru kézbesítésének végső határideje a vásárló által választott szállítási módtól függ. Az Áru kézbesítésének határidejét egy bizonyos időintervallummal lehet meghatározni. A kézbesítés pontos idejét a kiválasztott futárszolgálat közli a vásárlóval.

 

Magyar Posta - https://www.posta.hu/

DPD - https://www.dpd.com/hu

GLS - https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

6.3   Ha az Áru kézbesítési ideje nincs kifejezetten meghatározva, akkor az a megrendelés leadásától/ a Szerződés megkötésétől és az Áru megállapodás szerinti árának kifizetésétől, beleértve a szállítás és a fizetési eszközök árát is, kezdődik. A napokban megadott időintervallum esetén - eltérő rendelkezés hiányában - munkanapokat kell érteni.

 

6.4    Az Áru kézbesítésének ideje a megrendelés leadásának/ a Szerződés megkötésének időpontjától kezdődik, illetve abban az esetben, ha az Áru kiszállításának árát az Áru átvételétől eltérő módon kívánja megfizetni, az Áru kiszállítási árának megfizetésétől.

 

6.5    Az Áru kézbesítésének ideje a körülményekkel arányosan meghosszabbítható, amennyiben a késedelmet felsőbb erő vagy az Eladótól független körülmények okozzák. A kézbesítésnek maximum 30 napon belül meg kell történnie.

 

6.6   Amennyiben az Eladó nem tudja az Árut a feltüntetett határidőn belül kézbesíteni, erről a tényről haladéktalanul értesíti a vásárlót. Ha a felek öt (5) napon belül nem állapodnak meg (az Áru szállítási határidejének meghosszabbításáról vagy a megrendelés módosításáról), a vásárló elállhat a szerződéstől, és egyik fél sem jogosult kártérítést stb. követelni a másik féltől.

 

VII.    AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEI

7.1  A vásárló a vételár mellett köteles az Áru vételárával azonos módon kifizetni az Áru szállítási díját is, mégpedig az általa kiválasztott áruszállítási módnak megfelelő áron.

 

7.2  A szállítási díj a vásárló által kiválasztott szállítási módozat függvénye, és már tartalmazza az összes adót (különösen az áfát), illetéket stb.

 

7.3  Az Áru szállításának aktuális ára az áfát tartalmazza, és minden szállítási módnál fel van tüntetve. Tekintettel az áruszállítással kapcsolatos árak lehetséges változásaira (a futárszolgálatok által), ezek az árak nem itt kerülnek feltüntetésre és frissítésre, hanem minden esetben a Weboldalon az Árunál.

 

7.4  Az Eladó – az áruszállítási információk értelmében – az Árut egy bizonyos összeg felett ingyen vagy kedvezményes áron szállíthatja. 

 

VIII.    FIZETÉSI MÓD

8.1 A vásárló köteles az Áru árát, azaz vételárát, a kapcsolódó szállítási díjat, a kiválasztott fizetési mód díját, illetve az esetleges további díjakat az Eladó által lehetővé tett módok valamelyikén kifizetni, azaz

 

(i) ún. utánvéttel - azaz készpénzben a küldemény átvételekor,

 

(ii) online az Eladó által használt fizetési rendszer igénybe vételével (például fizetés kártyával – GP Webpay). - tájékoztatás kártyás fizetésről.

 

8.2  A vásárló által kiválasztott fizetési módhoz fizetendő díj is kapcsolódhat, amelyet a vásárló a kiválasztott vételár-fizetési módozat után az Áru vételárával együtt köteles kifizetni. Tekintettel a fizetési móddal kapcsolatos árak lehetséges változásaira, ezek az árak nem itt kerülnek feltüntetésre és frissítésre, hanem minden esetben a Weboldalon az Áru mellett. A vásárló által kiválasztott fizetési módhoz kapcsolódó díj minden esetben tartalmazza az összes adót (különösen az áfát), díjat stb. 

 

IX.    INDOK FELTÜNTETÉSE NÉLKÜLI ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL, ÁRUCSERE

 

9.1  A vásárlónak joga van indoklás nélkül elállni a Weboldalon keresztül kötött adásvételi szerződéstől/ a Weboldalon keresztül (távközlési eszközökkel) történő áruvásárlástól az alábbi feltételek mellett.

 

9.2  A vásárlónak joga van indoklás nélkül elállni a Weboldalon keresztül kötött Szerződéstől az Áru átvételétől (az Áru utolsó részének vagy az Áru utolsó darabjának kézbesítésétől) számított 30 napon belül..

 

9.3  Elállásról való szándékáról írásban értesíti az Eladót, amelyet a visszaadni kívánt Áruval egyidejűleg küld meg neki:

 

(i)   postán a következő címre:  SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza    

(ii)  telefonon a következő számra: +36 155 07359 - adott esetben kizárólag munkaidőben 08:00 és 17:30 óra között

(iii)  e-mailben az eshop@sportisimo.hu címen,

(iv)  a Weboldalon található űrlap segítségével (kézhezvételétől számított 30 napon belüli elállás a szerződéstől); a vásárló az űrlapot a számlával együtt helyezi a küldeménybe.

(vi) más egyéb alkalmas módon.

 

9.4   A felmondási idő betartására a szerződéstől való elállásról szóló értesítés 30 napos határidő letelte előtti kiküldése esetén kerül sor.

 

9.5   A vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől olyan lepecsételt csomagban szállított Áru esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, ha a vásárló megrongálta azt - pl. fülhallgató stb.

 

9.6   Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállásról szóló értesítés 14 napos határidő letelte előtt megküldi vagy átadja az Eladónak a tőle átvett Árut. Abban az esetben, ha kétségek merülnek fel azzal kapcsolatosan, hogy az Árut az Eladónál vásárolták, a vásárló köteles az Eladó felszólítására bizonyítani, hogy az Eladótól azon Szerződés alapján vásárolt Áruról van szó, amelytől a vásárló elállni kíván. A vásárló az Árut az Eladó következő címére juttatja vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza. Az Áru standard küldeményként kerül visszaküldésre. Utánvétes továbbításra nincs lehetőség!

 

9.7    Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállás szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül az átvételével azonos módon visszaszolgáltatja a vásárlónak a tőle beérkezett teljes összeget, hacsak a felek más értelmű megállapodást nem kötnek. Az Eladó kizárólag abban az esetben szolgáltatja vissza más módon a vásárlónak a tőle kapott pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetértett, és e lépésnek nincs semmilyen további költségvonzata. Az összeg visszatérítésére átutalással kerül sor arra az elállásról szóló értesítésben feltüntetett számlaszámra.

 

9.8    Abban az esetben, ha a vásárló az Eladó által kínált legolcsóbb módtól eltérő áruszállítási módot választott, az Eladó a legolcsóbbként kínált szállítási módnak megfelelő összegű szállítási költséget téríti meg az Eladónak. Amennyiben a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, de ez csak a megvásárolt Áru egy részére vonatkozik (a Vásárló egy Szerződés/megrendelés keretén belül több Árut vásárolt, de csak az Áru egy részét érintően áll el a Szerződéstől/adja vissza), és a Szerződésben/megrendelésben az összes Áru szállítási költsége egy összegben került meghatározásra/megállapodásra, az Eladó nem téríti vissza a Vásárlónak a szállítási költségként kifizetett összeget (az ilyen szállítási költség csak abban az esetben kerül megtérítésre, ha a Vásárló a teljes szerződéstől áll el, azaz az adásvételi szerződéstől való elállás a Szerződés/megrendelés keretén belül vásárolt összes Árut érinti).

 

9.9    Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a vásárlót terhelik az Áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségei, még abban az esetben is, ha az Áru jellegéből kifolyólag nem küldhető vissza a szokásos postai úton; abban az esetben, ha az Áru jellege miatt nem küldhető vissza a szokásos postai úton, és a vásárló nem tudja megszervezni az Áru visszajuttatását, az Eladó gondoskodik az Árunak a vásárlótól (a vásárló által megjelölt helyről) történő elszállításáról, és a vásárló köteles megfizetni a szállítást 8500,-Ft a felvétel helyétől az Eladó központi raktáráig.

 

 

9.10  A vásárló felel az Eladó felé az Áru értékcsökkenéséért, amennyiben az azért következett be, mert az Áruval a jellegére és tulajdonságaira, valamint rendeltetésszerű háztartási felhasználási területére való tekintet nélkül bántak (a továbbiakban „Kompenzáció”). Az Eladó a vásárlónál úgy érvényesíti kompenzációs igényét, hogy az Áruért kapott pénzeszközöket a Kompenzáció összegével csökkentve téríti vissza.

 

9.11   A szolgáltatásnyújtási szerződéstől való elállás esetén és amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele a vásárló kérésére már az elálláshoz rendelkezésre álló határidő letelte előtt megkezdődött, a vásárló köteles az elállás pillanatáig nyújtott szolgáltatások árát kifizetni.

 

9.12   Az első árucsere esetén az Eladó semmilyen csomagolási díjat és postaköltséget nem számít fel a vásárlónak. Az áru cseréjére annak (kizárólag az Eladó visszaküldésre szolgáló címére történő) megküldésével nyílik mód, ajánlott e lépést előzetesen telefonon (tel.: + 420 257 199 709) egyeztetni. 

 

X.    TERMÉKFELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS, PANASZKEZELÉS (REKLAMÁCIÓ), SZERVIZ

10.1   Az Eladó felel a vásárló felé azért, hogy az Áru átvételkor hibátlan legyen. Az Eladó különösen azért vállal felelősséget, hogy az Áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

(i)         megfelel a leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, interoperabilitásnak és az egyéb megadott vagy Eladó által feltüntetett jellemzőknek,

(ii)        alkalmas arra a célra, amelyre a vásárló igényli, és amelyhez az Eladó hozzájárult,

(iii)       a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasítással együtt kerül szállításra, beleértve az összeszerelési vagy telepítési útmutatót is,

(iv)       alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják, beleértve a harmadik felek jogainak, a jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak vagy az iparági gyakorlati kódexeknek a figyelembevételét, amennyiben nincsenek műszaki szabványok,

(v)        a mennyiség, a minőség és az egyéb jellemzők, beleértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot, megfelelnek az azonos típusú termékek szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő indokoltan elvárhat, figyelembe véve az Eladó nyilvános nyilatkozatait is,

(vi)       olyan tartozékokkal együtt kerül kézbesítésre, beleértve a csomagolást, az összeszerelési és egyéb használati utasításokat, amelyeket a vásárló indokoltan elvárhat, és minőségében vagy kivitelezésében megfelel az Eladó által a Szerződés megkötése előtt a vásárlónak bemutatott mintának vagy mintadarabnak.

 

10.2   A vásárló az Áru átvételétől számított két éven belül reklamálhat/érvényesíthet olyan hibát, amely az Árunál jelentkezik. Ha a hiba az Áru átvételétől számított egy éven belül jelentkezik, az Árura úgy kell tekinteni, hogy már átvételkor hibás volt, kivéve, ha az Áru jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez az idő nem vonatkozik arra az időtartamra, amely alatt a vásárló nem tudja használni az Árut, ha jogosan reklamálta a hibát.

 

10.3   Az Eladó felel a vásárló felé minden olyan hibáért is, amelyet az Árunak az Eladó által vagy az Eladó felelőssége alatt történő helytelen összeszerelése vagy beszerelése okoz; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az összeszerelést vagy beszerelést a vásárló végezte, és a hiba az Eladó által adott hiányos utasításokból ered.

 

10.4    A vásárlót nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha az Áru hibáját a vásárló okozta. Az Áru hibája nem foglalja magába a szokásos használatból eredő elhasználódást, illetve használt termék esetében a korábbi használat mértékének megfelelő elhasználódást. Az alacsonyabb áron értékesített árut nem lehet kifogásolni azon hiba miatt, amely miatt az alacsonyabb árat meghatározták.

 

10.5   [Jótállás] Ha a konkrét Árunál közvetlenül a Weboldalon vagy közvetlenül az Árun van feltüntetve, akkor az Eladó a vásárlónak az Árura a jótállásban meghatározott időtartamra ad garanciát, amely az Áru vásárló általi átvételének időpontjától kezdődik.

          10.5.1  A jótállás biztosítja, hogy az Áru a megadott időtartamig és normál használat mellett megőrzi funkcióját és teljesítményét. Ha ez              változna, akkor a vásárlónak a jótállási időszak alatt joga van arra, hogy az Eladó új, hibátlan Árut szolgáltasson neki, vagy az Árut megjavíttassa, és ha ez nem lehetséges, a vásárlónak joga van a Szerződéstől elállni, vagy reális árengedményt követelni.

          10.5.2  A vásárló nem jogosult a jótállásra, ha a hibát külső tényező vagy a vásárló okozta.

 

10.6    A jótállási időbe nem számít bele a garancia jogszerű gyakorlásától addig az időpontig terjedő időszak, amikor a vásárló a reklamációs eljárás lezárását követően köteles volt átvenni az Árut. Ha az Áru kicserélésére kerül sor, a jótállási időszak az új termék átvételétől kezdődik újra. Ugyanez vonatkozik a kicserélt alkatrészre is. A jótállási idő nem tévesztendő össze az Áru élettartamával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt az Áru - tekintettel tulajdonságaira, rendeltetésére és a használat intenzitásának változásaira - megfelelő használat és gondozás mellett kitarthat.

 

10.7    Az Eladó kérésre írásos formában igazolja a vásárló számára, hogy milyen terjedelemben és mennyi ideig érvényesek a kötelességei hibás teljesítés esetén. Az elismervényen feltünteti a saját nevét, címét és azonosító adatait is, valamint esetleg a személyazonossága megállapításához szükséges egyéb adatokat. Szükség esetén az Eladó az elismervényen érthető módon ismerteti saját felelőssége terjedelmét, feltételeit és időbeni hatályát, valamint a belőle következő jogok érvényesítésének módját. Az elismervényben az Eladó egyúttal azt is feltünteti, hogy a vásárló vásárlással kapcsolatos egyéb jogait mindez nem érinti. Amennyiben az Áru jellege azt lehetővé teszi, a jelen bekezdés szerinti igazolás a feltüntetett adatokat tartalmazó áruvásárlási igazolással helyettesíthető.

 

10.8     Ha az Áru hibás (azaz, ha nem felel meg a jelen ÁÜF fent említett 10.1. pontjának), a vásárló követelheti a hiba elhárítását. A vásárló választhat az új, hibátlan Áru szállításáról vagy az Áru javításáról, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja nem lehetséges vagy a másik lehetőséghez képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, az Áru hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a vásárló számára jelentős nehézség nélkül elhárítható-e a másik módszerrel. Az Eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanül költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel az Áru a hiba nélkül bírna.

 

10.9     A vásárló választása szerint megfelelő árengedményt követelhet vagy elállhat a szerződéstől, ha

    (i)    az Eladó megtagadta a hiba kijavítását, vagy elmulasztotta a hiba kijavítását a vásárló jelen ÁÜF fent említett 10.8. pontja szerinti jogos kérésének megfelelően,

    (ii)    a hiba ismételten jelentkezik, 

    (iii)   a hiba a Szerződés súlyos megszegését jelenti, vagy

    (iv)   az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből kiderül, hogy a hiba nem orvosolható elfogadható időn belül vagy a vásárló számára jelentős nehézségek nélkül.

 

10.10   A megfelelő árengedményt a hibátlan Áru és a vásárló által átvett hibás Áru értéke közötti különbségként kell meghatározni.

 

10.11   A vásárló nem állhat el a Szerződéstől, ha az Áru hibája jelentéktelen; a hiba nem tekinthető jelentéktelennek - azaz a hiba jelentéktelenségét az Eladónak kell bizonyítania.

 

10.12   Ha a vásárló eláll a Szerződéstől, az Eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a vásárlónak, miután az Árut átvette, vagy a vásárló igazolta az Eladónak, hogy az Árut elküldte.

 

10.13   A szavatossági jogok (jótállás) érvényesítésére/alkalmazására az Árut értékesítő Eladónál nyílik mód. Ha azonban az Eladó által kiállított igazoláson olyan más javítást végző személy kerül feltüntetésre, aki az Eladó vagy a vásárló számára közelebb található, a vásárló a javíttatással kapcsolatos jogait a javításra kijelölt személynél érvényesíti. Az ily módon a javítás elvégzésére kijelölt személy a javítást legkésőbb 30 napon belül hajtja végre, kivéve ha a felek más értelmű megállapodást kötnek.

 

10.14   A vásárlónak ajánlott értesíteni az Eladót, hogy az Áru hibás – indokolatlan késedelem nélkül megreklamálni az Árut a hiba beazonosítását követően (az Eladó nem felel a hibáért/a hiba továbbterjedéséért abban az esetben, ha a vásárló a hiba nyilvánvaló beazonosítását követően tovább használta az Árut). A hibáról szóló értesítés - az Áru megreklamálása során a vásárló tájékoztatja az Eladót arról, hogy miként nyilvánul meg a hiba, továbbá jelzi, hogy a panasz lezárásának - szavatossággal kapcsolatos jogok érvényesítésének milyen formáját részesíti előnyben azzal, hogy a kiválasztott formát az Eladóval való egyeztetés nélkül a későbbiekben nem módosíthatja. 

 

10.15   A panasztétel (a hiba bejelentésének) helye az Eladó ügyfélszolgálati központjának címe: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza – a megreklamált áru futárszolgálat igénybe vételével történő megküldéséhez. A kapcsolattartás meggyorsításához kérjük, hogy a vásárló a megreklamálni kívánt árut tartalmazó küldeményt és a fenti dokumentumokat jelölje meg a „REKLAMÁCIÓ - webáruház” felirattal, valamint hogy tüntessen fel elegendő kapcsolattartási adatot, különösen a címét és a telefonszámát. Az Eladó nem vesz át semmilyen nem kért és utánvéttel vagy az Eladó költségére szállított küldeményt.

 

10.16   A vásárló köteles bizonyítani, hogy az Árut az Eladónál vásárolta, valamint hogy a hibával kapcsolatos igényeit szerződésszerű határidőn belül (az Áru átvételétől számított két éven belül) érvényesíti. E tények igazolása nélkül az Eladó nem köteles elismerni a panaszt.

 

10.17   A hibák elbírálásához és a panaszok ügyintézéséhez a vásárló köteles az Árut olyan állapotban az Eladó rendelkezésére bocsátani, amely lehetővé teszi a panasz elbírálását és az eljárás lebonyolítását. Az Eladó nem köteles átvenni a megreklamált Árut, amennyiben az (i) nem olyan állapotban kerül átadásra, amely lehetővé teszi a panasz elbírálását és az eljárás lebonyolítását, valamint (ii) amennyiben az Áru nem tiszta, száraz stb., illetve nem felel meg az általános tisztasági elvárásoknak és a szokásos eljárások előírásainak.

 

10.18   Az Eladó vagy az általa megbízott dolgozó a panaszról a véleményezés céljával szerződésszerűen bemutatott Áru rendelkezésre bocsátását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban három munkanapon belül köteles dönteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra az áruhiba szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. Ha az Eladó és a vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni.

 

10.19   A szállító e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a fogyasztót a panaszos eljárás lezárásáról.

 

10.20   Arról, hogy mikor kerültek érvényesítésre a szavatossággal kapcsolatos jogok, mi a panasz tárgya és panaszának milyen rendezési formáját részesíti előnyben a vásárló, tovább a javíttatás engedélyezéséről és annak időtartamáról, esetleg a reklamációs eljárás lezárásának módjáról (beleértve a panasz esetleges elutasításának írásos indoklását) az Eladó automatikusan írásos igazolást ad ki a vásárló számára.

 

10.21   Amennyiben az Áru megküldéséhez futárszolgálat igénybe vételére került sor, a reklamációs eljárás lezárását követően az Áru automatikusan megküldésre kerül a vásárló címére, ellenkező esetben a reklamációs igény benyújtásának helyén lesz átvehető.

  

10.22   Abban az esetben, ha a vásárló a megreklamált Árut a megadott határidőn belül nem veszi át, az Eladó a vásárló felé megfelelő összegű tárolási díj felszámítására jogosult.

 

10.23  Jogos panasz esetén a vásárló a reklamációs igény érvényesítésével kapcsolatos célirányos ráfordítások megtérítésére jogosult (beleértve az áru standard futárszolgálat bevonásával történő eljuttatását kísérő költségeket is).

 

XI.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1   Abban az esetben, ha az Eladó az Áru megvásárlásával kapcsolatosan további előnyöket (például hosszabb árucsere határidőket stb.) biztosít a vásárló számára, ezek az előnyök és a velük kapcsolatos további kötelességek az Áru megvásárlásakor egyeztetett feltételek, valamint az Eladó által a megfelelő anyagokban feltüntetett feltételek mellett érvényesek.

 

11.2   A vásárlói igények érvényesítéséhez a jelen ÁÜF megfelelő rendelkezéseinek, valamint a vásárló, mint fogyasztó védelmét figyelembe vevő vásárlói jogok érvényre juttatásához az üzleti világban e téren általában használt eljárások alkalmazására kerül sor.

 

11.3   A fogyasztók peren kívüli panaszait az Eladó az eshop@sportisimo.hu elektronikus címen keresztül intézi. A vásárló panaszával kapcsolatos eljárás lezárásáról szóló tájékoztatást az Eladó a vásárló  elektronikus címére küldi meg.

 

 

XV.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1   Jelen ÁÜF az Eladó Weboldalán feltüntetett szövegezésnek megfelelően a Megrendelés megerősítésének napján abban az esetben érvényesek, ha a résztvevők nem kötöttek ettől eltérő értelmű írásos megállapodást. Amennyiben a megrendelés elküldésére az ÁÜF módosításának napját követően kerül sor, az aktuális szövegezésű ÁÜF rendelkezései vonatkoznak rá.

 

15.2   Az Eladó saját belátása szerint módosíthatja a jelen ÁÜF-et azzal, hogy az ÁÜF módosítása minden esetben közzétételre kerül a Weboldalon, illetve az oldalakon mindig az aktuális szövegezésű ÁÜF kerülnek feltüntetésre. A Weboldalon az előző időszakokban érvényes ÁÜF is megtalálhatók.